Rådgivning inom juridik och riskhantering


Briq Legal & Risk erbjuder juridiktjänster inom försäkring och finans samt tjänster inom riskhantering för värdepappersbolag.


Försäkringsdistribution

Briq Legal & Risk har specialiserat sig inom försäkringsdistributions-lagstiftningen och kan hjälpa er med alla typer av frågor inom området. Vi kan även vara ett stöd i ert löpande regelefterlevnadsarbete som försäkringsförmedlare.

Värdepapper

Utöver försäkringsdistribution har Briq Legal & Risk erfarenhet inom värdepappersmarknads-lagstiftningen med fokus på investeringsrådgivning. 

Riskhantering

Briq Legal & Risk kan hjälpa er med riskhantering i värdepappersbolag, oavsett om det är som ett stöd och sparringpartner i projekt eller enskilda frågor eller som ansvarig för funktionen för riskhantering. 

Dataskyddsförordningen

Briq Legal & Risk kan hjälpa er med implementering eller översyn av ert arbete med dataskyddsfrågor enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och arbetar praktiskt och nära, med er verksamhet som utgångspunkt.

Om Briq Legal & Risk 

Briq Legal & Risk har grundats av mig, Fredrik Nilsson. Jag har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings Universitet och har sedan examen i 2014 arbetat med legala frågor inom finans- och försäkringsbranschen samt riskhantering i värdepappersbolag.   

Jag har inom finans- och försäkringsbranschen särskilt specialiserat mig mot försäkringsdistribution och de regelverk som styr en försäkringsförmedlare, vilket bland annat innefattar lagen om försäkringsdistribution, penningtvättslagstiftningen och dataskyddsförordningen med tillhörande förordningar och föreskrifter, på såväl EU-nivå som nationell nivå. Jag har även erfarenhet av de regelverk som styr investeringsrådgivning och andra tjänster inom värdepappersområdet. 

Utöver att arbeta med regelverken som styr värdepappersbolag har jag även arbetat med riskhantering i värdepappersbolag och då särskilt inom den andra linjen, dvs. inom funktionen för riskhantering, både som ansvarig och som biträdande. 


Bolagsuppgifter

Briq Legal & Risk AB
Organisationsnummer: 559461-3035

Postadress:
c/o Qap Legal Advisers
Box 5325
102 47 Stockholm

Besöksadress:
c/o Qap Legal Advisers, Norrlandsgatan 7, Stockholm